JOIN US

  ตำแหน่ง Telesales Officer

รายละเอียดงาน

  รูปแบบงาน : งานประจำ
  วันหยุด : วันเสาร์และอาทิตย์
  เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
  เงินเดือน : 15,000 – 25,000 บาท

  หน้าที่รับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและลูกค้าเดิมที่มีอยู่เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2. ตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริษัท
3. ถามคำถามเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและปิดการขาย
4. ส่งข้อมูลที่ได้รับให้กับทีมปฏิบัติการ
5. ป้อนและอัปเดตข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูล
6. รับและดำเนินการคำสั่งซื้อในลักษณะที่ถูกต้อง
7. จัดการเรื่องร้องทุกข์เพื่อรักษาชื่อเสียงของ บริษัท
8. เก็บข้อมูลอีเมลล์ของลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการขายในอนาคต
9. เก็บบันทึกการโทรและการขายและบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์

  คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย , หญิง
2. ทุกช่วงอายุ
3. ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

  สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. โบนัสตามผลงาน
3. ค่าคอมมิชชั่น(บางตำแหน่ง)

  วิธีการสมัคร
Email: bluefly_bkk@hotmail.com

  ตำแหน่ง: Visas Officer

รายละเอียดงาน

  รูปแบบงาน : งานประจำ
  วันหยุด : วันเสาร์และอาทิตย์
  เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
  เงินเดือน : 15,000 – 25,000 บาท

  หน้าที่รับผิดชอบ
1. รวบรวมข้อมูลการทำพาสปอร์ต และวีซ่าประเทศต่างๆ พร้อมทั้งขั้นตอนการยื่น

2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้ากลุ่มที่ต้องยื่นวีซ่า
3. ดำเนินการเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
4. แปลเอกสาร และตรวจสอบเอกสารวีซ่าทั้งหมด
5. ทำการนัดหมายยื่นวีซ่าและทำการประสานงานกับลูกค้า
6. รับเล่มพาสปอร์ตจากศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศต่างๆ

  คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย , หญิง

2. อายุ 21-35 ปี
3. การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
4. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
5. เป็นคนละเอียดรอบคอบ
6. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
7. มีความอดทนสูง

  สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. โบนัสตามผลงาน
3. ค่าคอมมิชชั่น(บางตำแหน่ง)

  วิธีการสมัคร
Email: bluefly_bkk@hotmail.com

  ตำแหน่ง: Financial Officer

รายละเอียดงาน

  รูปแบบงาน : งานประจำ
  วันหยุด : วันเสาร์และอาทิตย์
  เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
  เงินเดือน : 15,000 – 25,000 บาท

  หน้าที่รับผิดชอบ
1. ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน
2. จัดทำรายรับรายจ่ายของบริษัท
3. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง

2. อายุ 21-35 ปี
3. การศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้อง ปวช.ขึ้นไป
4. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. เป็นคนละเอียดรอบคอบ

  สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. โบนัสตามผลงาน
3. ค่าคอมมิชชั่น(บางตำแหน่ง)

  วิธีการสมัคร
Email: bluefly_bkk@hotmail.com

  ตำแหน่ง Operation Tour

รายละเอียดงาน

  รูปแบบงาน : งานประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา)

  วันหยุด : วันเสาร์และอาทิตย์
  เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
  เงินเดือน : 15,000 – 25,000 บาท

  หน้าที่รับผิดชอบ
1. รับ requirement จาก sale
2. จัดหาตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบิน ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องของตั๋ว
3. ติดต่อประสานงานกับแลนด์ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. จัดทำรายการทัวร์ Itinerary
5. คิดราคาเพื่อเสนอขายในกำไรที่เหมาะสม
6. จัดทำรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
7. จัดทำรายชื่อ/ห้องพัก Name list & Room list
8. รวบรวมรายชื่อผู้ติดต่อของผู้เดินทาง
9. เตรียมเอกสารสำหรับหัวหน้าทัวร์/ ไกด์ (Confirmation, Email, Contact etc.
10. จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้กับหัวหน้าทัวร์ / ไกด์ Expenses for group
11. จัดทำประกันภัยการเดินทาง Travel Insurance
12. ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน Transfer group at the airport
13. ติดต่อประสานงาน ส่งมอบงานแก่หัวหน้าทัวร์ / ไกด์ Contact guide
14. หลังจากกรุ๊ปเดินทางกลับมาจะต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกรุ๊ปที่รับผิดชอบ Group close
15. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย , หญิง
2. อายุ 23-25 ปี
3. การศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

  สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. โบนัสตามผลงาน
3. ค่าคอมมิชชั่น(บางตำแหน่ง)

  วิธีการสมัคร
Email: bluefly_bkk@hotmail.com

Powered by MakeWebEasy.com